Photo Rating Website
Start Wyszukaj Wu wyd BN Wykaz tvsat wysokie PDW
Wyrąb Karwacki

aaaaSTRONA GŁÓWNA - MACIEJ MORAWSKI ~ maciejmorawskiaaaa

Temat: KARWACZ XIV-XVII wieczne gniazdo rodowe KARWACKICH
KARWACZ XIV-XVII wieczne gniazdo rodowe KARWACKICH

3 maja 2007 z Piotrem i Ewą Karweckimi z Białej Rawskiej - wielkie Im dzięki za umożliwienie i udział - wypad do Karwacza 100 km na północ od Warszawy, pod Przasnyszem. Przed nim kilka kilometrów drogowskaz 4 km w prawo do Karwacza. Szeroka droga gruntowa prowadzi wzdłuż nasypów grobli okalających słynne zbiorniki wodne Karwacza. Za nimi zaraz pierwsze zabudowania miejscowosci Karwacz. Nie licząc Gór Karwackich i Wyrębu Karwackiego (osobne miejscowości założone na gruntach Karwackich) nie więcej niż kilkadziesiąt domów rozmieszczonych w pętli 3 ulic, tak jak przed kilkuset laty. Pytamy o kierunek na dwór (... już sprzedany.. słyszymy odpowiedź). Jedziemy drogą, po prawej na wzgórzu jak gród pięknie eksponowany dwór z przełomu XVIII/XIX wieku pobudowany na starym dworze Karwackich. Teren ogrodzony, resztki parku dworskiego, staw parkowy i ruiny dworu. Widok piękny.. widać jak miejscowość rozwijała się wokół wzgórza dworskiego... i tak zostało do dziś, przez ponad 600 lat...

ZDJĘCIA w ALBUMIE Galerii:
http://karwacki.org/galeria/Karwacz-Karwacki
http://karwacki.org/galeria/Karwacz-Karwacki?page=2
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=2517Temat: ARKADIUSZ KARWACKI zalożyciel linii z Hołowczyc
< http://karwacki.org/generacje/Generacje ... RT%202.doc >

ARKADIUSZ KARWACKI (pradziadek Krzysztofa z Bartoszyc i Marcina z Hołowczyc, jego brat stryjeczny ANTONI KARWACKI) wg pamiętnika Józefa Karwackiego : urodził się w 883 roku Płoskowie k. Hołowczyc, syn Franciszka i Józefy z Paluszczyków Karwackiej 2voto Izpura (za Janem Izpurą),ojca stracił w wieku 1 roku, matka Józefa wyszła za Izpura z Hołowczyc, gdzie chował sie do 21 roku wraz z młodsza siostrą Emilia. W latach młodzieńczych pomagał ojczymowi na roli a przede wszystkim chodził na zarobek do obcych gospodarzy. Pracował w lesie przy wyrabie drzew i składaniu drewna na opał.

Arkadiusz (mocno zbudowany, 180 cm wzrostu) w wieku 21 lat ożenił się (w 1904 roku) z (17 letnią, osieroconą przez ojca) Bronisław Czeżyk, zamieszkała w Hołowczycach Nowych, od strony Horoszek Duzych, jej rodzicami byli Tomasz Czeżyk ozeniony z Anastazją Szewczyk rodem ze Szpaków.

Arkadiusz i Bronisława gospodarzyli na kolonii, która mają obecnie Eugeniusz i Józef synowie Arkadiusza. Bronisława miała wówczas 2/3 kolonii (około 12 ha), mieszkała z matka Anastazja i siostra Walerią - w wieku 17 lat zmarła w 1912). Arkadiusz odłużył gospodarkę, jeszcze przed Isza Wojną dokupił 6 ha w sasiedniej kolonii. Poszedł na wojnę w Armii carskiej, dostał się do niewoli niemieckiej, z której powrócił dopiero w listopadzie 1918 roku.

JÓZEF KARWACKI (ur.1910) s. Arkadiusza, . Urodził się w 1910 w Hołowczycach na
Podlasiu, słuzył w pułku piechoty strzelców polskich 83 Kobryń, walczył we wrześniu 1939. W listopadzie 1944 pojmany przez NKWD, zesłany do Ostaszkowa i Rjazania (1944-1947). Malarz krajobrazów podlaskich; malowac zaczął w podeszłym wieku po 60-ce, przy pomocy absl. ASP warszawskiej Stanisława Baja z Do?hobrod; tak stał sie twórca ludowym, miał kilka wystaw w Białej Podlaskiej, Łoosicach, Platerowie, Siemiatyczach. miał wystawę w Białej Podlaskiej. Swoje wspomnienia opisał w pamiętniku (patrz w Generacjach)– zmarł 2001 r:
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=51


Temat: KARWACCY w Karwaczu łukowskim ...
Dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Szczęsniaka. Dziękuję za udostepnienie


Gałach G., 2006, Słownik nazw miejscowych gminy Łuków, Łuków;


IV. Słownik nazw miejscowych gminy Łuków

1. Ustalona urzędowo nazwa miejscowości, końcówka dopełniacza i przymiotnik. Rodzaj (status miejscowości) * wieś sołecka; ^ cześć wsi, przysiółek lub kolonia # część koloni


KARWACZ, - cza, karwacki

2) Przegląd zapisów nazwy w dokumentach państwowych i kościelnych i mapach oraz jej odmiana. Rodzaj miejscowości

1877: Karwacz, „ parafia Trzebieszów”, podczas gdy sąsiednie wsie „parafia Łuków”
Karwacz 1889 Cat – za NMcPIV]; Карвачь 1899, Dzitler 1915, Karwacz 1919 (2001), w. 1921, 1938, 1953, 1956, 1957 w 1965 i 1966, Karwacz, - cza, cz.w. Suleje 1970, 1970.12 do zespołu miejscowości Suleje; Karwacz, mała miejscowość wiejska 1974, Karwacz 1975, Karwacz, -cza, przys. 1978, Karwacz, mała miejscowość wiejska 1974, 1981, 1991, 1995, Karwacz, - cza, karwacki, w.s. 1998, Karwacz [z b. kol. Suleje] 2002, 2003 [10 Łuków], Karwacz – wieś [soł.] 2005 [UG]

3) Nazwy części miejscowości – urzędowe i zwyczajowe

Nazwa tej miejscowości pojawiła się dopiero w XIX w. Może powstała z jakiejś przekazanej w tradycji ustnej nazwy terenowej, zwłaszcza nazwy lasu bądź ma związek ze wsią Karwów w sąsiedniej parafi i gminie Trzebieszów lub z nazwiskiem Karwowski. Przezwisko Karw pochodzi od wyrazu karw „wół zwłaszcza stary, leniwy”, por też stp. Karwa „krowa”, scs. Rzeczownik r.ż. krava, dop. – vy „krowa” [Moszyński słowniczek, także np. w serbskim krava „ts.” [tenże s. 186]

Dokumenty historyczne poświadczają nazwiska o tej podstawie (Karw-aj 1492 [Rymut Nazwiska]. K. Rymut [NMcP IV] nie wyklucza etymologii tej „młodej nazwy”, jak u wsi w gm. Przasnysz tak samo nazwanej.

Tę zaś Urszula Bijak objaśnia od nazwy osobowej Karwacz, Karwat lub Karwak [NMcP IV].

Zestawienie głosek – ar- w miejscu wschodniolechickiego –ro- (krowa: karwa, gród: gard) było charakterystyczne dla dialektów zachodnio i środkowolechickich i obecnie występuje w gwarach pomorskich (w Malborskim – tylko forma karv).

„Zachowane poza obszarami pomorskimi postaci nazw miejscowych z brakiem metatezy typu KARW-„ – ma 16 miejscowości na obszarze dialektu mazowieckiego, 5 na obszarze dialektu małopolskiego, 3 wielkopolskiego, 1 śląskiego. [Dejna Atlas, mp. 3] Być może forma z –ar- wskazuje na kierunek migracji założycieli Karwowa – z północnego-zachodu.

30 grudnia 2002 roku. Rada Gminy Łuków podjęła uchwałę w sprawie wyłączenia wsi Karwacz, na wniosek jej mieszkańców, z sołectwa Suleje i utworzenia sołectwa Karwacz, składającego się ze wsi Karwacz. [DzU03]. W sąsiedztwie, po pd. Stronie szosy do Międzyrzecza Podlaskiego, blisko Lasu Zapowiednik, znajduje się oddalona (od) centrum Łukowa część ulicy Międzyrzeckiej również nazywana Karwaczem [UNM). Nie tylko odnośnie Karwacza jako części miasta Łuków, ale i miejscowości wiejskiej, także po utworzeniu sołectwa, mieszkańcy używają przyimka „na” a nie „w”’ na Karwaczu. (2006)

4) Nazwiska etymologicznie związane z daną miejscowością – nazwy osobowe, od których pochodzi nazwa miejscowości – nazwisko pochodzace od nazwy miejscowosci:

(Wieś Karwów w ziemi łukowskiej to gniazdo rodowe tutejszych Karwowskich). Miejscowość Karwów wcześniej powstała na Mazowszu) ( Książka telefoniczna z 2002 r wymienia w Łukowie rodzinę Karwackich) ( w 2007 nie figuruje w spisie, znane gniazda Karwackich to to rejon Łosic i Rossosza).

5) Miejscowości o podobnej nazwie....(....):

KARWACZ, -cza (2+3) osada miejska 1966, obecnie część miasta 0 końcowa czesc ul. Międzyrzeckiej w Łukowie po stronie Lasu Zapowiednik;
K. (1377; Karwacz [SMcP[) w.s., i leś. [leśnictwo Karwacz w obrębie Przejmy Nadl. Przasnysz, 2003. r. w sąsiedztwie miejscowosć Wyrąb Karwacki (także Góry Karwackie)] hm. Przasnysz, pow. przasnyski MAZ

KARWOWO – wa (1384; Karwowo) w.s, gm Bodzanów pow. płocki, K. (1952; K0 w.s.gm. i pow. Sochaczew – MAZ, K. (1191: Caruwa, (1316;) Karow) w.s. gm. Kołbaskowo pow, szczeciński, w.s. gm. Łobez, pow. śodwonski – ZPM, L-Krzywanice, K-Orszymowice w.s., K-Podgórne, K. Szlacheckie cz. W. Karwowo, K- Trojany w gm. Starożreby pow. płocki – MAZ, K- Wszebory (1475: Karwowo) w. Gm. Jedwabne pow. łomżyński, K. (1435; de Karwowo) w.s. gm. Radziłów i K. (1577: Karwowo) w.s.gm. Rajgród pow. grajewski, PDL; KARWÓW. – wa (I wzm z 1414 – KzL [Sochacka Dswls. 28]) w.s. gm LBL; w.s.gm. Opatów pow. opatowski ŚWK

6) Przykłady wystepowania podobnych miast na Słowiańszczyżnie

CZECHY: Karwina (Karvina) m. Na czeskim Śląsku Cieszyńskim
(Słowacja, koło Bratysławy w XVI wieku „Karv nad Dunajem”)
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=1038


Temat: nowe KARWACKICH gniazdo Płoniawy/Warszawa
----- Original Message -----
From: Ewa Wilińska
To: akarwa@interia.pl
Sent: Sunday, March 30, 2008 3:33 PM
Subject: Kontakt


witam! nazywam sie ewa wilińska zd.karwacka.ja też szukam przodków i krewnych.
mój ojciec to maciej karwacki ur.26,05,1940 w w-wie(niestety tata umarł 16,07,2007)-żona wanda karwacka zd.szczęsna
tata ma rodzeństwo:
siostra alina(ur.ok1938) i brat stanisław(ur.ok.1943)
ich rodzice to:zdzisław aleksander karwacki ur.12,12,1908 najprawdopodobniej w miejscowosci płoniawy kolonia pow.makowski(okolice przasnysz,wyrebu karwackiego i karwacza)
matka to:zofia karwacka zd.gosk ur.w sierpniu 1911 najprawdopodobniej pochodzi z okolic węgrowa koło sokołowa podl. i mozliwe,ża tam się urodziła.
zdzisław miał siostrę helene albine(niestety nic o niej nie wiem)
rodzicami zdzisława karwackiego i heleny byli wacław karwacki ur.ok.1874(ale nie mam pewnosci) i jadwiga.
słyszałam taka historie,że któryś karwacki, możliwe ze wacław albo jego ojciec mieszkając chyba w płoniawach był włascicielem kilku doroszek.
natomiast w wielodrożu między makowem a przasnyszem mieszkał zdzisława brat cioteczny albo wujeczny-ryszard wieczorek(znakiem charakterystycznym dla niego był jeżeli tak to można ując brak połowy wskazującego palca u pr.ręki)
w zasadzie to chyba wszystkie informacje jakie posiadam i którtmi się dzielę-może się przydadzą,mam nadzieje.
pozdrawiam i czekam na odpowiedz

ewa karwacka-wilińska(warszawa)Witam Panią Ewo,
Miło mi poznać nowe gniazdo Karwackich w Warszawie z korzeniami przasnyskimi w Płoniawach Koloni. Informacje Pani wypełniają obraz licznych gałęzi Karwackich w przasnyskim. O wielu z nich jeszcze nic nie wiemy, gdyż klan Karwackich bardzo się rozrodził przez te 600 lat. Z radością i podnieceniem odwiedziłem w zeszłym roku Karwacz, badałem ksiegi parafialne Przasnysza i Bogatego (w nich w okresie 1596-1808) nie ma Karwackich. Może jest Pani w posiadaniu jakiś zdjęć pamiątkowych lub pamiątek Pradziadków, Dziadków i Rodziców, osób i miejsc im bliskich, domów, grobów. Byłoby fajnie umieścić jej w albumie Galerii i poświęcić ich pamięci. Wymagałoby to wybrania zdjęć lub innych pamiątek rodzinnych i zeskanowania w formacie jpg na skanerze oraz przesłania do mnie na adres karwacki@karwacki.org jako załaczniki jpg.

Szersze informacje o Karwackich z Mazowsza są na linkach indeksu generacji: roots, genealogia, porównania, Mazowsze....


Dziękuję za informacje. Serdecznie pozdrawiam

Andrzej Karwacki z Krakowa

PS. W latach 1997 - 2000 mieszkałem w Warszawie przy ul. Koszykowej, ale wtedy jeszcze - niestety - nic nie wiedziałem o Karwackich i Karwaczu. Teraz bywam u Mormonów na Woli, gdzie badam mikrofilmy parafialne.... aktualnie mam w opracowaniu lubartowskie ...
[size=18]


Pani Ewa Karwacka-Wilińska pisze:

Witam! Nazywam sie Ewa Wilińska zd. Karwacka.ja też szukam przodków i krewnych.
mój ojciec to Maciej Larwacki ur.26,05,1940 w w-wie (niestety tata umarł 16,07,2007)-żona Wanda Karwacka z d.Szczęsna
tata ma rodzeństwo: siostra Alina(ur.ok1938) i brat Stanisław (ur.ok.1943)
ich rodzice to: Zdzisław Aleksander Karwacki ur.12,12,1908 najprawdopodobniej w miejscowosci Płoniawy Kolonia pow. makowski(okolice Przasnysz, Wyrebu Karwackiego i Karwacza)
matka to: Zofia Karwacka z d. Gosk ur.w sierpniu 1911 najprawdopodobniej pochodzi z okolic Węgrowa koło Sokołowa podl. i możliwe, że tam się urodziła.
Zdzisław miał siostrę Helene Albine (niestety nic o niej nie wiem),
rodzicami Zdzisława Karwackiego i Heleny byli Wacław Karwacki ur.ok.1874(ale nie mam pewnosci) i Jadwiga.
słyszałam taka historie, że któryś karwacki, możliwe ze Wacław albo jego ojciec mieszkając chyba w Płoniawach był włascicielem kilku doroszek.
natomiast w Wielodrożu między Makowem a Przasnyszem mieszkał Zdzisława brat cioteczny albo wujeczny-Ryszard Wieczorek(znakiem charakterystycznym dla niego był jeżeli tak to można ując brak połowy wskazującego palca u pr.ręki)w zasadzie to chyba wszystkie informacje jakie posiadam i którtmi się dzielę-może się przydadzą,mam nadzieje.
pozdrawiam i czekam na odpowiedz

Ewa Karwacka-Wilińska (Warszawa)
WACłAW KARWACKI(UR.OK.1874) żona JADWIGA
ich dzieci to:
* HELENA ALBINA KARWACKA
* ZDISłAW ALEKSANDER KARWACKI(UR.12,12,1908 najprawdopodobniej w miejscowości Płoniawy Kol.)
żona ZOFIA KARWACKA zd.GOSK(UR.08,1911,najprawdopodobniej pochodzi z okolic Wegrowa-możliwe ze tam się urodziła)
ich dzieci to:
* ALINA ILCZUK zd.KARWACKA(UR.OK.1938)mąż ZBIGNIEW ILCZUK
ich córka:
* BEATA WIęCKO zd. ILCZUK(UR.OK.24,12,1960)mąż RAFAł ,dzieci:ARTUR i KONRAD
* MACIEJ KARWACKI(UR.26,05,1940 w Warszawie,zm.16,07,2007w Warszawie)
żona WANDA KARWACKA zd.SZCZęSNA(UR.01,08,1948 okolice Winnicy między Nasielskiem a Pułtuskiem)
ich dzieci:
* EWA WILIńSKA zd.KARWACKA(UR.18,12,1971 w Warszawie)mąż DARIUSZ
Ich dzieci:
* KAROLINA EWA(UR.25,04,1990 w WARSZAWIE)
*JAKUB DARIUSZ(UR.17,07,1999 w WARSZAWIE)
*IZABELLA KATARZYNA TARCZYńSKA zd.KARWACKA(UR.22,03,1974 W WARSZAWIE)mąż MARIUSZ
ich dzieci-bliznięta:
* JULIAN(UR.02,02,1998 W WARSZAWIE)
* EDWIN(UR.02,02,1998 W WARSZAWIE)
*STANISłAW KARWACKI(UR.OK.1943)żona ALINA EWA KARWACKA zd.KIKULINUS(UR.1946,zm.04,05,1990)
ich dzieci:
*AGNIESZKA KRZEśLAK zd.KARWACKA mąż MAREK
ich syn:
*PIOTR
*ADAM KARWACKI(UR.1972,NIE żYJE)
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=1277


Temat: nowe KARWACKICH gniazdo Płoniawy/Warszawa
Linia mazowiecka z Płoniaw Kolonii

KARWACKI–KARWATZKI-KARWATSKI/-Y-KARWASKI/-Y - КОРВАЦКИЙ - KARWECKI
1436 XVII w 1600 XIX w 1835 1632GENERACJE / GENERATIONSGENERACJA XVI/1850 gniazdo Płoniawy Kolonia


GNIAZDO Mazowsze/Płoniawy k. Przasnysza

WACŁAW albo
* RODZICE WACŁAWA słyszałam taką historię, że któryś Karwacki, możliwe, ze Wacław albo jego ojciec mieszkając chyba w Płoniawach był włascicielem kilku dorożek.

natomiast w Wielodrożu między Makowem a Przasnyszem mieszkał Zdzisława brat cioteczny albo wujeczny- Ryszard Wieczorek (znakiem charakterystycznym dla niego był jeżeli tak to można ując brak połowy wskazującego palca u pr.ręki)
w zasadzie to chyba wszystkie informacje jakie posiadam i którymi się dzielę - może się przydadzą, mam nadzieje. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz

Ewa Karwacka-Wilińska (warszawa)


GENERACJA XVII/1880 – gniazdo Płoniawy Kolonia

GNIAZDO Mazowsze/Płoniawy k. Przasnysza

Pradziadkowie Ewy/dziadkowie Macieja, Aliny, Stanisława/rodzicami Zdzisława karwackiego i heleny byli
** WACŁAW KARWACKI /wacław karwacki ur.ok.1874(ale nie mam pewności) i
** Żona JADWIGA KARWACKA/jadwiga.


GENERACJA XVIII /1910 gniazdo Płoniawy Kolonia

GNIAZDO Mazowsze/Płoniawy k. Przasnysza

Syn Wacława i Jadwigi Karwackich
dziadkowie Ewy/ich rodzice Macieja/Aliny/Stanisława to:
*** ZDZISŁAW ALEKSANDER KARWACKI zdzisław aleksander karwacki ur.12,12,1908 najprawdopodobniej w miejscowosci Płoniawy Kolonia (12 km na E od Przasnysza) pow.makowski (okolice Przasnysz, Wyrębu karwackiego i Karwacza)
*** żona ZOFIA KARWACKA z d. Gosk /babka Ewy/matka Macieja/Aliny/Stanisława to:zofia karwacka zd.gosk ur.w sierpniu 1911 najprawdopodobniej pochodzi z okolic węgrowa koło sokołowa podl. i mozliwe,ża tam się urodziła.
*** siostra HELENA ALBINA KARWACKA siostra Zdzisława/ zdzisław miał siostrę helene albine(niestety nic o niej nie wiem)

Brat wujeczny/cioteczny RYSZARD WIECZOREK : natomiast w Wielodróż (10 km na SE od Przasnysza) między Makowem a Przasnyszem mieszkał zdzisława brat cioteczny albo wujeczny-Ryszard Wieczorek (znakiem charakterystycznym dla niego był jeżeli tak to można ująć brak połowy wskazującego palca u pr.ręki)GENERACJA XIX / 1940 gniazdo Płoniawy/WARSZAWA

GNIAZDO Mazowsze/Płoniawy k. Przasnysza/WARSZAWA

Wnuk Wacława i Jadwigi Karwackich
Syn Zdzisława i Zofii Karwackich
Ojciec Ewy Karwackiej-Wilińskiej to **** MACIEJ KARWACKI/ ur.26.05.1940 w W-wie (niestety tata umarł 16,07,2007 w Warszawie)-
**** żona WANDA KARWACKA z d. Szczęsna, (UR.01,08,1948 okolice Winnicy między Nasielskiem a Pułtuskiem)
tata ma rodzeństwo:
**** siostra ALINA KARWACKA- Ilczuk/(ur.ok1938) mąż ****Zbigniew Ilczuk; ich córka***** BEATA WIęCKO zd. ILCZUK(UR.OK.24,12,1960)mąż ***** RAFAŁ ,dzieci: ****** ARTUR i ******KONRAD
****brat STANISŁAW KARWACKI (ur.ok.1943) żona ****ALINA EWA KARWACKA z d. KIKULINUS (UR.1946, zm.04,05,1990) ich dzieci: *****AGNIESZKA KRZEŚLAK z d. KARWACKA mąż *****MAREK ich syn ******PIOTR; *****ADAM KARWACKI(UR.1972,NIE żYJE)GENERACJA XX/ 1970 – gniazdo WARSZAWA

GNIAZDO Mazowsze/Płoniawy k. Przasnysza/WARSZAWA

Prawnuczki Wacława i Jadwigi Karwackich
Wnuczki Zdzisława i Zofii Karwackich
Córki Macieja i Wandy Karwackich
***** EWA WILIŃSKA z d.KARWACKA(UR.18,12,1971 w Warszawie)mąż DARIUSZ
Ich dzieci:
****** KAROLINA EWA WILIŃSKA (UR.25,04,1990 w WARSZAWIE)
******JAKUB DARIUSZ WILIŃSKI (UR.17,07,1999 w WARSZAWIE)
*****IZABELLA KATARZYNA TARCZYŃSKA z d.KARWACKA(UR.22,03,1974 W WARSZAWIE)mąż MARIUSZ TARCZYNSKI
ich dzieci-bliznięta:
****** JULIAN(UR.02,02,1998 W WARSZAWIE)
****** EDWIN(UR.02,02,1998 W WARSZAWIE)

Prawnuczki Wacława i Jadwigi Karwackich
Wnuczki Zdzisława i Zofii Karwackich
Dzieci Aliny Karwackiej-Ilczuk i Zbigniewa Ilczuka
siostra ALINA KARWACKA- Ilczuk/(ur.ok1938) mąż Zbigniew Ilczuk; ich córka
***** BEATA WIĘCKO zd. ILCZUK (UR.OK.24,12,1960)mąż RAFAŁ WIĘCKO ,dzieci: ****** ARTUR i ****** KONRAD ILCZUK


Prawnuczki Wacława i Jadwigi Karwackich
Wnuczki Zdzisława i Zofii Karwackich
Dzieci brat STANISŁAWA KARWACKIEGO (ur.ok.1943) żona ALINY EWY KARWACKIEJ z d. KIKULINUS (UR.1946, zm.04,05,1990) ich dzieci:
***** AGNIESZKA KRZEŚLAK z d. KARWACKA mąż MAREK KRZEŚLAK
ich syn: ** PIOTR
***** ADAM KARWACKI (UR.1972,NIE ŻYJE)GENERACJA XXI/ 2000 – gniazdo WARSZAWA


GNIAZDO Mazowsze/Płoniawy k. Przasnysza/WARSZAWA

Praprawnuki Wacława i Jadwigi Karwackich
Prawnuczki Zdzisława i Zofii Karwackich
Wnuki Macieja i Wandy Karwackich
Dzieci EWY WILIŃSKIEJ z d. KARWACKA(UR.18,12,1971 w Warszawie)mąż DARIUSZ WILINSKIEGO Ich dzieci:
****** KAROLINA EWA WILIŃSKA (UR.25.04.1990 w WARSZAWIE)
******JAKUB DARIUSZ WILIŃSKI (UR.17.07.1999 w WARSZAWIE)

Praprawnuczki Wacława i Jadwigi Karwackich
Prawnuczki Zdzisława i Zofii Karwackich
Wnuki Macieja i Wandy Karwackich
Dzieci IZABELLI KATARZYNY TARCZYŃSKIEJ z d. KARWACKIEJ(UR.22,03,1974 W WARSZAWIE) i MARIUSZA TARCZYNSKIEGO
ich dzieci-bliznięta:
****** JULIAN TARCZYNSKI (UR.02.02.1998 W WARSZAWIE)
****** EDWIN TARCZYŃSKI (UR.02.02.1998 W WARSZAWIE)


Praprawnuczki Wacława i Jadwigi Karwackich
Prawnuki Zdzisława i Zofii Karwackich
Wnuki Aliny Karwackiej-Ilczuk i Zbigniewa Ilczuka
Dzieci BEATY WIĘCKO z d. ILCZUK (UR.OK.24,12,1960) i RAFAŁA WIĘCKO
****** ARTUR WIĘCKO
****** KONRAD WIĘCKO


Praprawnuczki Wacława i Jadwigi Karwackich
Prawnuki Zdzisława i Zofii Karwackich
Wnuki STANISŁAWA KARWACKIEGO (ur.ok.1943) i ALINY EWY KARWACKIEJ z d. KIKULINUS (UR.1946, zm.04,05,1990) ich dzieci:
Dzieci AGNIESZKI KRZEŚLAK z d. KARWACKIEJ i MARKA KRZEŚLAKA; ich syn:
****** PIOTR KRZESLAK
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=1277STRONA GŁÓWNA - MACIEJ MORAWSKI ~ maciejmorawski

Designed By Royalty-Free.Org