Photo Rating Website
Start Wyszukaj Wu wyd BN Wykaz tvsat wysokie PDW
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

aaaaSTRONA GŁÓWNA - MACIEJ MORAWSKI ~ maciejmorawskiaaaa

Temat: Szok dla środowisk lewicowych i nie tylko
Ireneusz Krzemiński (ur. 22 czerwca 1949 w Ciechanowie) – polski socjolog, dr hab. profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył studia w 1972, doktorat w 1980 – tytuł pracy doktorskiej Kontrowersje wokół kontynuacji myśli teoretycznej G. H. Meada i meta-teoretyczne problemy współczesnej socjologii. Promotorem był profesor Stefan Nowak (socjolog). Habilitował się w 1993 r. na podstawie pracy: Co się dzieje między ludźmi? Analiza teorii interakcji społecznych. Od 1972 r. związany zawodowo z Instytutem Socjologii UW. W latach 1997-1998 profesor Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001-2002 był rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, a następnie rektorem Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia. Jest członkiem zarządu Polskiego PEN Clubu i wykładowcą na UWM w Olsztynie[1]. Na początku lat 90. był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego.

Autor licznych publikacji dotyczących procesów zachodzących w społeczeństwach demokratycznych. Badacz zjawiska antysemityzmu we współczesnej Polsce i aktywny komentator bieżących procesów politycznych w Polsce. Publikuje w "Przeglądzie Politycznym", jest związany ze środowiskiem liberałów gdańskich. Publikował też w "Tygodniku Powszechnym", "Gazecie Wyborczej", "Rzeczpospolitej

Podaję za Wikipedpią.

To się nabadał rektor Krzemiński... ,,ciekawe" wziął źródła pod uwagę. Umysł iście platoński....
Źródło: my-ksztalciuchy.pl/viewtopic.php?t=1950Temat: Studia podyplomowe BHP w Warszawie


Forum studiów podyplomowych - Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie

Kierunek:
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - studia podyplomowe

Kontak:
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa
tel. 022 855 49 16, fax: 022 855 49 16 wew. 113
e-mail: info@wszp.edu.pl

Biuro Obsługi Studia Podyplomoweul.Hirszfelda 11
tel. 022 644 20 73
Infolinia 0 801 081 201 (połączenie za min. płatne wg stawki lokalnej)
e-mail: podyplomowe@wszp.edu.pl
Czynne:
środa 15.00 - 18.00
sobota 10.00 - 15.00 tylko w czasie zjazdów studiów podyplomowych

www:
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie


Informacje:
Celem studiów podyplomowych na specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań etatowego pracownika służb BHP .
Źródło: forumbhp.com.pl/viewtopic.php?t=59


Temat: dobre rady - dobre praktyki
Do przeczytania dla Pana Jacka Chrzanowskiego
1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi – aktor – kreator – inspirator, Wydawnictwo AKADE, Kraków 2000.
2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
3. Bańka W., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
5. Górska J., Zarządzanie pracownikami, Instrumenty polityki personalnej, Poltex, Warszawa 2001.
6. Harasim W. (red.), Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2006.
7. Jamka B., Dobór wewnętrzny i zewnętrzny pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
8. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
9. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
10. Marciniak J., Rekrutacja i zatrudnianie według standardów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Alpha, Ostrołęka 2004.
11. Marciniak J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
12. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.
13. Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
14. Reed A. Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM), Wydawnictwo Petit, Warszawa 2002.
15. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
16. Stelmach W., Obrazy kierowania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
17. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
18. Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
19. Supernat J., Management. Tezaurus kierownictwa, Kolonia Ltd 2000.
20. Witkowski T., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
21. Zasadzka J., Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 1999.
22. Zbiegień-Maciąg L., (red.), Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998.
Źródło: szczecinek.biz/forum/viewtopic.php?t=312


Temat: rekrutacja i selekcja kandydatow do pracy
SELEKCJA I REKRUTACJA KANDYDATÓW – PODEJŚCIE PRACODAWCY.

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić przed rozpoczęciem procesu rekrutacji i selekcji jest stworzenie profilu kandydata. W tymże profilu powinny się znaleźć takie rzeczy jak:
Wykształcenie;
Kwalifikacje (czyli różne kursy i inne zdobyte dyplomy, ale poza szkołą);
Doświadczenie zawodowe;
Wiedza i umiejętności (nie potwierdzone certyfikatami i dyplomami);
Cechy osobowości;
Inne wymagania;

Podstawowe techniki selekcji kandydatów.

Analiza CV i listu motywacyjnego.
Wstępna selekcja przez telefon (zwykle używana gdy kandydat mieszka daleko w celu ustalenia jego wymagań płacowych i możliwości podjęcia pracy, nie korzystają z tego duże firmy).
Rozmowy kwalifikacyjne (omówione znacznie szerzej na końcu wykładu).
Testy:
Psychologiczne (np. metoda Thomasa przeciwstawiająca idealny profil profilowi kandydata i dająca 3-elementowy obraz kandydata: samoocena kandydata, jak kandydat uważa że jest postrzegany, jak kandydat zachowuje się w stresie).
Inteligencji.
Wiedzy.
Grafologia.
Assessment centre (szerzej niżej).

Assessment centre.

Inaczej zwane także centrami oceny (oceną zintegrowaną). Jest to metoda skuteczna, acz kosztowna, stosuje się ją więc do selekcji kandydatów na wyższe (ale nie te najwyższe) stanowiska. Techniki Assessment Centre składają się z dwóch grup ćwiczeń:

1.Indywidualne ćwiczenia symulacyjne.
Testy sytuacyjne symulujące administracyjne aspekty pracy (np. przychodząca poczta).
Analiza przypadku.
Prezentacja.
Ocena poziomu kreatywności kandydata (elastyczność, giętkość, oryginalność).

2.Grupowe ćwiczenia symulacyjne (bez lidera lub z przypisaniem ról).
Swobodna dyskusja grupowa.
Analiza przypadku.
Gry biznesowe.
Negocjacje.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej powinno odpowiedzieć na podstawowe pytania takie jak:
Liczba rozmów (1, 2, czy 3).
Wywiad wstępny (o CV);
Wywiad szczegółowy (jak kandydat jest przygotowany do danego stanowiska);
Wywiad przez pracodawcę;
Ewentualnie wywiad w warunkach stresu.

Miejsce wywiadu.
Odległość od miejsca zamieszkania
Odpowiednie warunki (spokój).
Pomieszczenie (oświetlenie, rozmieszczenie miejsc, poczekalnia, pokoje do innych czynności).


Struktura wywiadu.
Model biograficzny (idziemy po kolejnych elementach życiorysu);
Model wydarzeń przełomowych (najważniejsze momenty w CV);
Model listy kryteriów.
Wywiad sytuacyjny (jak kandydat zachowałby się na danym stanowisku).
Pytania oparte na przykładach zachowań.

Osoby prowadzące wywiad.
Liczba osób (jedna może wprowadzić zbytni subiektywizm oceny – na ogół są to dwie osoby).
Kim są osoby prowadzące wywiad (najpierw ktoś z działu personalnego, a później kierownictwo).
Atmosfera rozmowy (swobodna dyskusja lub stresowy egzamin).

Przebieg wywiadu.
Powitanie;
Przełamywanie lodów;
Wyjaśnienie przebiegu spotkania;
Uzyskanie informacji (patrz pytania);
Przekazywanie informacji;
Zamknięcie spotkania;

Kategorie pytań.
Dotyczące umiejętności i doświadczenia kandydata.
Proszę opowiedzieć o osobach, które ostatnio zaangażował pan do pracy. Jak długo pozostały w pracy? Czy się sprawdziły? Co pana zdaniem jest potrzebne by odnieść sukces w np. zarządzaniu personelem. Takie pytania mówią czy kandydat potrafi przyciągnąć i utrzymać ludzi w zespole i na ile potrafi trafnie oceniać ludzi, itp...
Dotyczące inteligencji i zdolności kandydata.
W jaki sposób podejmuje pan ważne decyzje? Co pana obecny pracodawca mógłby zrobić aby odnosić większe sukcesy?
Dotyczące osobowości i postaw kandydata.
Jakie ryzyko podejmował pan w ostatnim czasie? Co z tego wyniknęło? Co uważa pan za swoją porażkę zawodową?
Trudne pytania.
O wynagrodzenie (wysokość i sposób wyliczenia).
O doświadczenie (np. co robimy w czasie wolnym).
O słabe strony kandydata.
O stan rodzinny.

Typy kandydatów.
Kłótliwy.
Gadatliwy.
Milczący.
Targujący się.
Zaskakujący.

Możliwe błędy oceny.

Pierwsze wrażenie (wygląd, zachowanie, sposób mówienia).
Efekty pamięciowe (pierwszeństwo, świeżość lub wyróżnienie się – w pamięci prowadzącemu wywiad łatwiej utkną odpowiednio osoby pierwsze, ostatnie na wywiadzie lub w jakiś sposób charakterystyczne).
Szukanie potwierdzeń – szukanie potwierdzenia swojego zdania o kandydacie w jego wypowiedziach.
Stereotypy i uprzedzenia.
Efekt „hallo” – ocena na podstawie tylko 1 cechy.
Mechanizm projekcji – prowadzący przypisuje kandydatowi swoje własne postawy i zachowania.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2241


Temat:
wklejam zebrane adresy, nie sa pogrupowane, ale sru.
są tu i adresy kół, i (jeśli na stronie nie znalazłam nic o kołach) - adresy dziekanatów etc..
uzupełniajcie
nie mam teraz siły porządkować. jak komuś się chce - niech to zrobi


1. KNSS Uniwersytet Gdański <socjokolektiv@univ.gda.pl>,
2. Kolo Naukowe Studentów Socjologii UJ <irphis@gmail.com>, "
3. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Kraków (sekretariat)" <wse@wse.krakow.pl>,
4. Kolo Naukowe Studentów Socjologii UMCS <knssumcs@gmail.com>, "
5. SKN Rezus, Uniwersytet w Szczecinie" <skns-rezus@wp.pl>,
6. Kolo Naukowe Studentów Socjologii UMK w Toruniu <knssoc@stud.uni.torun.pl>,
7. KNSS Uniwersytet Wrocławski <knss@uni.wroc.pl>,
8. KNSS 4 Fala Uniwersytet Łódzki <knss4fala@gmail.com>
9. HR Leaders IS UŁ <tomaszstrojecki@onet.eu>
10. KNSS Uniwersytet Zielonogórski <kns_uz@wp.pl>,
11. Studenckie Kolo Naukowe Socjologów Uniwersytetu Opolskiego <skns@uni.opole.pl>,
12. KNSS Uniwersystet Śląski -2 <kolsocjo@us.edu.pl>,
13. KNSS Uniwersytet w Białymstoku <knsuwb@o2.pl>
14. Socius - Koło Naukowe Politechniki Śląskiej <knss_socius@interia.pl>,
15. KNSS ATH Bielsko-Biała <kolo.socjo@ath.bielsko.pl>
16. SKNS Oddział UMCS Biała Podlaska <SKNS.biala@gmail.com>
17. KNSS AGH <juziunia@o2.pl>
18. KNSS Collegium Civitas, Warszawa <ks.cc@op.pl>
19. KNSS Gdańska Wyższa Szkoła Administracji (sekr., koło bez @)" <gwsa@gwsa.pl>
20. Koło Socjologów Uniw. Śląski Rybnik" <evil85@op.pl>
21. KNSS Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego <kns@sggw.pl>
22. przestepca@yahoogroups.com
23. KNS (?) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie <katjed22@wp.pl>
24. KNS (?) Uniw. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Wawa" <asia@stansat.pl>,
25. KNS (?) UAM Poznań <pabliszer@o2.pl>
26. KNS (bez @) Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Skierniewicach (sekr., koło bez @)" <informacja@wsehsk.home.pl>
27. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (sekr.)" <uczelnia@byd.pl>
28. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (sekr.)" <promocja@swps.edu.pl>
29. Szkoła Wyższa Warszawska (sekr.)" <sww@sww.edu.pl>
30. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (sekr.)" <sekretariat@wspa.lublin.pl
31. "Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie (sekr.)" <administracja@warszawa.janski.edu.pl>,
32. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej <info@wsb.edu.pl>,
33. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (sekr.)" <info@wsnhid.pl>
34. Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim (sekr.)" <wsb@wsb.gorzow.pl>
35. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. J. Majki w Warszawie (sekr.)" <wsns@ecclesia.org.pl>
36. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Kraków (sekretariat)" <wse@wse.krakow.pl>
37. "Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (dziekanat)" <dziekanat.socjologia@wszins.tychy.pl>,
38. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie <sekretariat@twp.olsztyn.pl>,
39. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (sekr.)" <wszib@wszib.krakow.pl>
40. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie (sekr.)" <info@wszp.edu.pl>
41. "Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie (sekret.)" <infowssg@wssg.edu.pl>,
42. "Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Lublin (priv., sekr.)" <info@wsns.lublin.pl>,
43. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie <gabriela@wsh-leszno.pl>,
Źródło: sknpts.fora.pl/a/a,136.html


Temat: Szkolenia, warsztaty i ...
Kompletnie z innej beczki, ale może kogoś zainteresuje ;D :

PRZEDŚWIĄTECZNY SKUP CIUCHÓW W WARSZAWIE - EDYCJA 10
Witamy,Już po raz dziesiąty zapraszamy do wspólnej akcji „przewietrz” z nami swoje szafy!Jeśli w Waszych garderobach, szafach, komodach jest coś, co jest:

- za małe

- za duże

- za krótkie

- za długie

- znudziło się Wam

- jest efektem tzw. nieudanych, nieprzemyślanych zakupów i nigdy nie miałyście tego na sobie itp.

ale… jest czyste, bez dziur i ukrytych wad, NIE ZNISZCZONE I ... wciąż modne (czyli nie leżało w szafie 100 lat J) możecie te rzeczy przynieść do nas, a my je od Was odkupimy.Przyjmujemy:

sukienki, szale

marynarki, torebki, korale

spódnice, buty, bluzeczki

swetry, kapelusze, klapeczki

spodnie, kurtki, płaszczyki

paski, tuniki, kolczykiW szczególności mile widziane: TUNIKI, sukienki, buty, torebki, biżuteria, SWETRY I SWETERKI, bluzki i bluzki , spódnice.

Nie przyjmujemy rzeczy męskich i dziecięcych. W tej edycji nie skupujemy bluzek na ramiączkach z uwagi na mijający sezon letni.


!!! NAJBLIŻSZY SKUP CIUCHÓW W WARSZAWIE

– parter pomieszczeń Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem,

ul. HIRSZFELDA 1,

4. grudnia (sobota) 2010

GODZ. 11:00 – 14:30(skup nie jest w Szkole, ale w lokalu wynajmowanym przez Szkołę. Jest to bardzo długi blok mieszkalny przy Hirszfelda 1, w którym z jednej strony są klatki schodowe, z drugiej strony bloku, od niewielkiej uliczki znajdują się ogródki i zejście na parter do pomieszczeń Szkoły. Jest logo szkoły nad wejściem)

Rzeczy, które przyniesiecie na skup są oglądane na miejscu i za zaakceptowane do skupu rzeczy od razu otrzymujecie gotówkę.

Ceny skupu rzeczy od 1 do 15 zł/ sztuka. (Rzeczy extra – wyceniane indywidualnie). Przykładowo: spódnice to koszt od 5 do 9 zł.Chętnie przyjmiemy również rzeczy „w darze”. Rzeczy, które nie zostaną odkupione możecie zostawić u nas, a zostaną przekazane na cele charytatywne, lub zabrać.- napisz maila z pytaniem: agnieszka.olejnik@hrhelp.pl

- zadzwoń: +48 506 076 616
Źródło: bibliofil.fora.pl/a/a,1206.htmlSTRONA GŁÓWNA - MACIEJ MORAWSKI ~ maciejmorawski

Designed By Royalty-Free.Org